Oy Investcon Ab

Oy Investcon Ab
Yritysesittely
Toimialat ja asiakkaat
Yhteystiedot
Yhteistyökumppanit

Investconin työtavat
Businessklinikka
Liikeideakehitys
Strategiakehitys prosessina
Organisaatiokehitys
Teknologiapainotteiset alat
Kansainvälistyminen
Terveydenhuolto

Case-kuvauksia
Terveydenhuolto 2011
Merkkituoteliiketoiminta
Yrityskaupat
Management Buy Out
Terveydenhuolto

Blogi: Nimi

TERVEYDENHUOLTO

Muutosjohtaminen terveydenhuollossa Olemme suorittaneet useita projekteja terveydenhuollon puitteissa sekä yksityisille yrityksille että julkishallinnon yksiköille. Melkein kaikki nämä projektit ovat olleet kokonaistoiminnan kehitystä ja tehostamista yhteistyössä ylimmän johdon kanssa. Projektien kohteita ovat olleet sekä sairaanhoitopiirit että yksittäiset sairaalat.

Terveydenhuoltoprojekteissa toimimme yhteistyössä WM-datan ja Delfoin kanssa. Konsortiomme tavoitteena on kehittää terveydenhuoltoalan organisointimalleja, johtamista ja johtamisen työkaluja. Näissä projekteissa fokus on aina potilaslähtöinen ja keskitymme erityisesti arvoketjun tavoitteilla ohjautuvan kokonaisjohtamisen mallinnuksiin. Myös TEKES on meille tärkeä yhteistyökumppani, joka on osallistunut pilottihankkeiden toteutuksiin.
Muutosjohtaminen julkisella puolella, erityisesti terveydenhuollossa, on erittäin vaativa prosessi. Kulmakiviä ovat  omistajien riittävän kunnianhimoiset tavoitteet. Ilman niitä koko muutosprosessi jää helposti varovaiseksi ja hitaaksi. Toinen lähtökohta on, että muutosprosessiin liittyy aina muutosagentti, jolla on tahtoa ja taitoa muokata yhteisöä niin, että muutos ylipäätään on mahdollinen. Riittävän kokonaisvaltainen ajattelu muutostyössä edellyttää myös poikkitieteellistä osaamista yli sen, mitä itse yhteisöstä löytyy. Terveydenhuollon tehostaminen