Oy Investcon Ab

Oy Investcon Ab
Yritysesittely
Toimialat ja asiakkaat
Yhteystiedot
Yhteistyökumppanit

Investconin työtavat
Businessklinikka
Liikeideakehitys
Strategiakehitys prosessina
Organisaatiokehitys
Teknologiapainotteiset alat
Kansainvälistyminen
Terveydenhuolto

Case-kuvauksia
Terveydenhuolto 2011
Merkkituoteliiketoiminta
Yrityskaupat
Management Buy Out
Terveydenhuolto

Blogi: Nimi
STRATEGIAKEHITYS PROSESSINA

1. Lähtökohdan määrittely

Toimiala ja markkinat:
- asiakasanalyysit 
- toimiala-analyysit
- kilpailija-analyysit
- toimialarationalisointi
Resurssit:
- yhtiön varat
- henkilöstö
- tieto-taito
- yhteistyökumppanit

2. Toteutussuunnitelma

Tavoitteet
Mittarien määrittely
Projektinvetäjä
Tiimi
Budjetti
Kuvaus perustuen ansaintalogiikkaan                         
Välitavoitteet
Hankkeeseen varatut resurssit
Aikataulu

3. Toteutus

Ohjelmaseuranta:
- resurssiarvioiden seuranta ja muutokset tarvittaessa
- välitavoitteiden toteutus
- muutokset oppimisen seurauksena
- aivoriihi, uudet ideat
Seurantaraportit:
- tavoitteiden toteutuma
- arviointikeskustelu
- strategiamuutosohjelmat


Markkinaosuuden ylläpito ja kehittäminen edellyttävät jatkuvaa panostusta sekä tieto-taidon lisäämiseen että innovointiin.

Mitattavuus on tärkeä ehto strategian onnistumiselle prosessin jokaisessa vaiheessa, joten mittarien kehittäminen on yksi projektin esisijaisista tavoitteista.