Oy Investcon Ab

Oy Investcon Ab
Yritysesittely
Toimialat ja asiakkaat
Yhteystiedot
Yhteistyökumppanit

Investconin työtavat
Businessklinikka
Liikeideakehitys
Strategiakehitys prosessina
Organisaatiokehitys
Teknologiapainotteiset alat
Kansainvälistyminen
Terveydenhuolto

Case-kuvauksia
Terveydenhuolto 2011
Merkkituoteliiketoiminta
Yrityskaupat
Management Buy Out
Terveydenhuolto

Blogi: Nimi


KANSAINVÄLISTYMINENKansainvälistyminen
Kasvuun, kansainvälistymiseen ja uudelleenorganisointiin liittyvät projektit voivat sisältää esim. seuraavia asioita:

- markkinastrategiat                
- liiketoiminnan perustaminen ulkomaille               
- tuotemerkkien kansainvälistäminen
- yhteistyösopimukset             
- tytäryrityksen perustaminen                                   
- yritysostot ja -myynnit

Erikoistuneet tieto-taitokeskeiset kasvuyritykset eivät voi tukeutua kotimarkkinoihin, joten toiminnan nopea kansainvälistäminen on kasvun ja menestyksen ehto. Verkostot ja kumppanuudet ovat tärkeitä kehittämispolkuja, koska muuten panostustarve voi muodostua liian suureksi suhteessa omiin resursseihin. Aikaisessa vaiheessa integroitu kansainvälinen toiminta on siten usein menestyksen ja riittävän nopean kasvun ehto.