Oy Investcon Ab

Oy Investcon Ab
Yritysesittely
Toimialat ja asiakkaat
Yhteystiedot
Yhteistyökumppanit

Investconin työtavat
Businessklinikka
Liikeideakehitys
Strategiakehitys prosessina
Organisaatiokehitys
Teknologiapainotteiset alat
Kansainvälistyminen
Terveydenhuolto

Case-kuvauksia
Terveydenhuolto 2011
Merkkituoteliiketoiminta
Yrityskaupat
Management Buy Out
Terveydenhuolto

Blogi: Nimi
MERKKITUOTELIIKETOIMINNAN KEHITYS JA KANSAINVÄLISTÄMINEN: CASE VENÄJÄ

Ensimmäiset tulokset eivät viitanneet kasvaviin markkinoihin, silti eräät yritykset kykenivät saavuttamaan kiitettäviä tuloksia.Moni suomalainen yritys on menestynyt Venäjällä. Useat näistä etabloituivat jo 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun alussa. Hyviä esimerkkejä ovat BBH, Fazer , Stockmann ja Nokian Renkaat.

Ne yritykset, jotka ovat lähteneet myöhemmin tai ovat nyt lähdössä, ovat voineet todeta, että markkinat kasvavat nopeata vauhtia, mutta kilpailu on myös kovaa. Tänä päivänä, kun Venäjä-strategiaa kehitetään, on pantava rima yhtä korkealle kuin jos olisi menossa länsimarkkinoille. Erona on tietysti se, että kulttuuri ja paikalliset riskit ovat erityyppisiä, ja näitäkin tulee hallita onnistumisen ehtona.


Merkkituoteliiketoiminnan kehitys ja markkinadynamiikkaSelvityksissä Venäjän markkinoista korkealaatuisten kulutustuotteiden kysynnän todettiin olevan voimakkaassa kasvussa. Matalahintaisilla tuotteilla Venäjän oma tuotanto oli vähentänyt huomattavasti ulkomaisten tuotteiden menekkiä. Korkealaatuisten tuotteiden kohdalla erityisesti Pohjoismaat olivat lisänneet myyntiä sekä turkkilaisten että itä-eurooppalaisten tuotteiden kustannuksella. Kyseisen tyyppiset pohjoismaiset tuotteet koetaan selvityksen mukaan Venäjällä laadukkaina.

Venäjän markkinoita hankaloittaviksi tekijöiksi tunnistettiin mm. Venäjän oman tuotannon kehitys, joka vähentää voimakkaasti tuontitavaroiden kysyntää.  Toinen tarkastelun kohde oli laajenevan tuotevalikoiman aiheuttamat muutokset alalla. Myös brandin luominen ja ylläpito vaativat enemmän resursseja kuin aiemmin. Tuotantolinjojen valmistusmateriaalien vaihtuminenkin edellytti
strategiamuutoksia.