Oy Investcon Ab

Oy Investcon Ab
Yritysesittely
Toimialat ja asiakkaat
Yhteystiedot
Yhteistyökumppanit

Investconin työtavat
Businessklinikka
Liikeideakehitys
Strategiakehitys prosessina
Organisaatiokehitys
Teknologiapainotteiset alat
Kansainvälistyminen
Terveydenhuolto

Case-kuvauksia
Terveydenhuolto 2011
Merkkituoteliiketoiminta
Yrityskaupat
Management Buy Out
Terveydenhuolto

Blogi: Nimi

YRITYKSEN MENESTYMINEN TEKNOLOGIAPAINOTTEISILLA ALOILLA


Investconin yhtenä erikoisuutena on liiketoiminnan kehitys nopeasti kasvavilla aloilla. Isoissa yrityksissä hallituksen työskentely tapahtuu pitkälti yhtiöjärjestyksen ja osakemarkkinoiden edellyttämällä tavalla. Investconin kokemus on, että tuloksen ja rahavirtojen seuranta sekä yhtiöjärjestyksen ja lakien määräämät tehtävät eivät riitä tehtävinä nopeasti kasvavissa yrityksissä, joissa usein kokemuksen ja ammattimaisuuden puute on luonnollista yrityksen nuoren iän ja rajattujen resurssien takia. Näissä yrityksissä tulee olla aktiivinen hallitus, joka omalla osaamisellaan pystyy tukemaan operatiivista johtoa ja toimimaan sillanrakentajana omistajien ja operatiivisen johdon välillä.

Teknologia- ja tuotekehitysjohtamiseen liittyvissä projekteissa käymme läpi koko prosessin innovaatiosta toteutukseen ja liikeidean kehitykseen. Erityisesti näissä projekteissa teemme yhteistyötä Sagentian kanssa, joka omalta osaltaan on erikoistunut teknologiainnovaatioihin ja teknologiajohtamiseen.


Innovaation kehitysvaiheet

Projektin kokonaisuus rakentuu esim. seuraavista osa-alueista:

           - työprosessien kartoitus                                                    - työprosessien kehitys ja siihen liittyvä koulutus
           - innovointijohtaminen                                                      - teknologian ja uusien innovaatioiden kaupallistaminen     
           - prosessien kehittäminen